Rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy a ceny transferowe

Małgorzata Gach        14 stycznia 2017        2 komentarze

Dziś szukając czegoś w internecie natknęłam się na interpelację poselską (interpelacja nr 8498 z dnia 16.12.2016 r.) w temacie cen transferowych i stosowania nowych przepisów, w tych podmiotach gdzie rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Innymi słowy i prościej – co zrobić jeśli jesteś właścicielem np. spółki z o.o., która ma rok podatkowy np. od 1 kwietnia do 31 marca i jednocześnie Twoja spółka realizuje stale jakąś umowę z podmiotem powiązanym.

Pojawia się w takiej sytuacji kilka pytań szczegółowszej natury:

  • od kiedy powinieneś w takim układzie stosować nowe przepisy dotyczące cen transferowych: czy od 1 stycznia 2017 r., czy też od 1 kwietnia 2017 r.
  • A jeśli nowe przepisy zastosujesz od 1 kwietnia 2017, to jakie przepisy powinieneś stosować od 31.12.2016 do 31.03.2017 r.

Jedna z posłanek p. Izabela Leszczyna zadała Ministrowi Finansów następujące pytanie:

 „czy, zdaniem Pana Ministra właściwe jest stwierdzenie, że w przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, dokumentację podatkową transakcji (lub innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r., sporządza się zgodnie z nowymi przepisami począwszy od nowego roku podatkowego podatnika, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, od 1 lutego 2017 r.), a jednocześnie dokumentację podatkową tych transakcji (lub innych zdarzeń) za okres pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a dniem, w którym rozpoczyna się nowy rok podatkowy (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, pomiędzy 1 a 31 stycznia 2017 r.) sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami”?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Gruza, który odpowiadał na tę interpelację potwierdził ww. stanowisko.

Mówiąc zatem po ludzku, jeśli Twoja firma ma inny rok podatkowy niż kalendarzowy, to nowe regulacje dotyczące cen transferowych zaczynasz stosować począwszy od tego roku podatkowego, który zaczyna po dniu 31 grudnia 2016 r.

Czyli w podanym przypadku od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. stosujesz przepisy obowiązujące do tej pory, zaś nowe przepisy (opisane ogólnie w tym wpisie) dopiero od 1.04.2017 r.

Mam nadzieję, że w tym temacie  zatem wszystko jasne :)?

 

Dokumentacja podatkowa w 2017 r.

Małgorzata Gach        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Na początku wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2017 r. 🙂

Życzę, żeby Nowy Rok był lepszy dla tych dla których rok 2016 był rokiem wysiłku i prób, oraz przynajmniej tak samo dobry, dla tych, którzy 2016 r. uznali za rok sukcesów.

W cenach transferowych to pierwszy rok obowiązywania dość gruntownie zmienionych przepisów.

A przechodząc do meritum……

Jeden z poprzednich wpisów wskazywał, jaka korzyść wiąże się z posiadaniem dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Korzyść ta jest niebagatelna ponieważ w skrajnym przypadku pozwala na zaoszczędzenie ponad połowy podatku do zapłaty. Warunkiem jest posiadanie i przedstawienie organowi dokumentacji podatkowej odpowiadającej wymogom prawa.

Jakiś czas temu klient zapytał mnie czy w ogóle jest jakiś urzędowy wzór tej dokumentacji podatkowej, i co będzie jeśli ta jego dokumentacja nie będzie np. zawierała jakichś danych? Czy taki dokument też będzie chronił przed sankcyjną 50% stawką podatku dochodowego?

Co do obligatoryjnych warunków dokumentacji podatkowej jeszcze do dnia 31.12.2016 r., pisałam o tym w jednym z wpisów pt. Co powinna generalnie obejmować dokumentacja podatkowa wg stanu do końca 2016 r. Wzoru zatem oficjalnego dokumentacji w 2016 r. nie było.

W roku 2017 urzędowego wzoru dokumentacji podatkowej także nie ma. Podatnicy są jednak oczywiście zobowiązani do dostosowania obecnie stosowanych wzorów własnych do zmienionych przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Mając zatem kontakty handlowe czy świadcząc usługi na rzecz podmiotów z Tobą powiązanych, będziesz musiał najpierw ustalić czy zmienione regulacje znajdują do Ciebie zastosowanie i w jakim zakresie.

O podstawowych zmianach w tym zakresie pisałam jednym z poprzednich wpisów.

Następnie konieczne musisz określić, jaki rodzaj dokumentacji musi być w Twoim przypadku przygotowany. Czy będzie to tylko dokumentacja na poziomie lokalnym  (local file), dokumentacja grupowa (master file), czy raportowania według krajów (country-by-country reporting).

Wszystkie te tematy będę analizować dla Ciebie w dalszej kolejności.

 

Dzisiaj o czymś co nie dotyczy wprost cen transferowych, ale wiąże się z ulubionymi przeze mnie podatkami.
I tak w ostatnim okresie czasy dużo się dzieje, jeśli chodzi o interpretacje podatkowe. Dla przypomnienia jedną z podstawowych cech indywidualnych interpretacji podatkowych jest ich walor ochronny.

Oczywiście najbardziej „opłacalne podatkowo” było zawsze występowanie o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie stanu przyszłego tj. zanim podatnik uskutecznił działanie, co do którego wystąpił z zapytaniem do organu podatkowego.

Uzyskana w takich warunkach interpretacja podatkowa zapewniała – w przypadku późniejszego postępowania podatkowego i przyjęcia przez organ odmiennego stanowiska – uwolnienie się przez podatnika od zarzutów w ramach postępowania karnoskarbowego czy odsetek od zaległości podatkowych. Oczywiście najważniejszym efektem było zwolnienie od zapłaty podatku, zatem podatnik w takiej sytuacji mógł się czuć w miarę bezpiecznie.

Pierwsze osłabienie mocy ochronnej interpretacji podatkowych zostało wprowadzone wraz z wejściem w życie klauzuli unikania opodatkowania tj. od dnia 15 lipca 2016 r.

Wprowadzona wówczas regulacja art. 14na Ordynacji podatkowej skutkować miała przyjęciem, że podatnik, który unika opodatkowania nie powinien korzystać z ochrony prawnej jaką zapewnia indywidualna interpretacja podatkowa. Regulacje te miały działać ze skutkiem „do przodu”.

Zatem o ile stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej będą stanowiły element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w związku z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub stwierdzeniem nadużycia prawa w rozumieniu w art. 5 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, to ochrona przewidziana w przepisach Ordynacji podatkowej zostanie wyłączona.

W kolejnym kroku przy ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych ustawodawca od 1 stycznia 2017 r. wprowadził przepis, w którym wskazał, że:

ochrona interpretacji indywidualnej zostaje wyłączona także w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (bez żadnego ograniczenia czasowego), „jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r”.

W konsekwencji takiego brzmienia przepisu organ podatkowy może tak czy inaczej stwierdzić, że działanie podatnika było nakierowane na unikanie opodatkowania czyli uzyskanie korzyści podatkowej – mimo, iż podatnik w przeszłości wystąpił dla zabezpieczenia swojej sytuacji podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

I taką indywidualną interpretację po swojej myśli uzyskał, a następnie w oparciu o nią podjął określone decyzje gospodarcze i biznesowe, których skutki podatkowe mogą wystąpić także po 1 stycznia 2017 r.

Niezależnie przy tym od celów, jakie ustawodawca zamierzał w ten sposób osiągnąć, nowelizacja ta wprowadza zamęt i niewątpliwie nie wpływa na pozytywnie na pewność prawa i bezpieczeństwo podatkowe. I to zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Bo czy ochrona zapewniana przez indywidualne interpretacje podatkowe dalej istnieje? Wątpliwe……..

Życzenia Świąteczne

Małgorzata Gach        22 grudnia 2016        Komentarze (0)

Dla wszystkich obecnych i mam nadzieję przyszłych 🙂 czytelników mojego bloga o cenach transferowych, osób prowadzących firmy mniejsze i większe, miłośników podatków i prawa w ogóle – serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a w przyszłym roku 2017spokoju i stabilizacji w tematach zawodowych, a w życiu osobistym spełnienia wszelkich marzeń.  

Małgorzata Gach

Podmioty powiązane – a kto to?

Małgorzata Gach        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

Mam przyjemność poinformować, że po lewej stronie bloga dostępny jest przygotowany przeze mnie e-book dotyczący podmiotów powiązanych 🙂

Zwracam w nim uwagę m.in. na rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami. Przy czym nie są to tylko opisane już przeze mnie powiązania kapitałowe, lecz także i inne. Materia ta nie jest przy tym tak prosta jakby się mogło wydawać. Czasami trzeba się dobrze zastanowić, czy owo powiązanie istnieje czy też go nie ma.

Celem e-booka jest generalnie zwrócenie uwagi na to, że nawet nie całkiem świadomie Twoja firma może być podmiotem powiązanym z innym. Może zatem i Ciebie dotyczyć obowiązek dokumentacyjny. Lepiej być tego świadomym, niż potem zaskoczonym.

Zatem miłej lektury …………..