Podmioty powiązane

W ostatnim wpisie starałam się naświetlić, co się rozumiało pod pojęciem „transakcja” przed 1.01.2017. Ze względu na brak definicji legalnej czyli takiej która wyjaśniałaby znaczenie prawne tego słowa, przyjęto generalnie znaczenie potoczne. Oczywiście z uwzględnieniem tez organów podatkowych i sądów administracyjnych. Które oczywista były różne…… Żeby jednak nie utrudniać sobie nadmiernie życia i wyeliminować doktoryzowanie […]

Podmioty powiązane – a kto to?

Małgorzata Gach        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

Mam przyjemność poinformować, że po lewej stronie bloga dostępny jest przygotowany przeze mnie e-book dotyczący podmiotów powiązanych 🙂 Zwracam w nim uwagę m.in. na rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami. Przy czym nie są to tylko opisane już przeze mnie powiązania kapitałowe, lecz także i inne. Materia ta nie jest przy tym tak prosta jakby się mogło wydawać. […]

Dla niewtajemniczonych – powiem tyle, że od 1 stycznia 2017 r. w cenach transferowych dużo się zmieni. Chodzi  o powiązania kapitałowe. Wynika to głównie z istotnej nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych. Gdyby ktoś chciał do nich sięgnąć to wynikają one z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od […]

Powiązania kapitałowe wg dzisiejszych przepisów. Co się przez to rozumie?

Małgorzata Gach        03 listopada 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj już merytorycznie… Żeby w ogóle mówić o dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi to najpierw logicznie trzeba mieć: podmioty powiązane, no i … transakcję pomiędzy nimi, oraz … do końca 2016 r. transakcja musi spełnić określone warunki (głównie wartościowe) – ale o tym potem. Wówczas może być konieczne przygotowanie dokumentacji podatkowej. Powiązania pomiędzy podmiotami mogą […]