Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Małgorzata Gach        05 czerwca 2017        Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów była mowa o tym, że dokumentację podatkową powinieneś sporządzić wtedy, kiedy wartość Twoich przychodów lub też kosztów przekroczyła magiczną kwotę 2.000.000 Euro. Muszą być oczywiście także spełnione inne przesłanki, o których już pisałam i o czym możesz przeczytać m.in. w e-booku „Ceny transferowe. Nowe regulacje od 2017 r.”.

No ale co wtedy kiedy dopiero co zacząłeś prowadzić firmę ? Kiedy i w jakich okolicznościach temat cen transferowych powinien Cię zainteresować?

Otóż dla takich przypadków ustawodawca nasz uznał, że i w pierwszym roku Twojej działalności możesz być zmuszony do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Obowiązek taki może powstać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczyłeś magiczną wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Innymi słowy, nawet jeśli dopiero co rozpocząłeś prowadzenie firmy ale:

1)  w pewnym momencie wartość przychodów lub kosztów Twojej firmy przekroczyła 2.000.000 Euro,

2) dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi lub miały miejsce inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi,

3) owe transakcje lub inne zdarzenia dotyczące podmiotów powiązanych miały istotny wpływ na wartość dochodu lub straty Twojej firmy,

– to temat dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi może Cię jak najbardziej dotyczyć.

Nasz ustawodawca przesądził też, że jeśli Twoja firma powstała w wyniku:

  • przekształcenia, w tym przekształcenia spółki nie będącej osobą prawną, albo też
  • podziału albo
  • połączenia albo
  • została utworzona przez osoby fizyczne (pytanie czy może być jedna osoba?!), które wniosły do spółki aport w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa albo wniosły składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (oszacowane rynkowo),

to nie jest już podatnikiem, który rozpoczął prowadzenie swojej działalności gospodarczej.

Skoro tak, to niestety przy ustalaniu limitu dla sporządzania dokumentacji podatkowej powinieneś wziąć pod uwagę dane podmiotu, który podlegał następnie zmianom organizacyjno-prawnym.

Ustawodawca przyjął zatem, że działania restrukturyzacyjne nie mogą być wykorzystywane przez podatników – świadomie lub nie, do unikania obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: