Co powinna generalnie obejmować dokumentacja podatkowa wg stanu do końca 2016 r.

Małgorzata Gach        16 grudnia 2016        2 komentarze

Zorientowałam się właśnie, że piszę już o 2017 r., podczas gdy nie było ani słowa o tym jak wygląda dokumentacja podatkowa jeszcze na bazie starych przepisów. Z tym że przepisy może stare, ale i tak będą do użytku, jeśli chodzi o nieprzygotowaną jeszcze dokumentacje za lata poprzednie.

Wprawdzie to mało ciekawe ale wyliczenie elementów obowiązkowych tej dokumentacji jest jednak konieczne. Przepisy w tym zakresie są takie same zarówno jeśli chodzi o podatników osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Zaznaczyć też trzeba, że tylko część podanych punktów musi być rozpracowana i opisana obligatoryjnie, zaś część – jeśli dane okoliczności będą miały wpływ na daną transakcję:

I tak dokumentacja powinna obejmować:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
  • wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki,
  • w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjęte w umowie zasady dotyczące praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Generalnie ważne jest też, że przepisy prawa nie zawierają żadnego wzoru urzędowego dokumentacji podatkowej, zatem istotne jest aby samemu dbać i ujęcie w dokumentacji podanych informacji.

W kolejnym wpisie o tym czy „trochę” mniej kompletna dokumentacja podatkowa chroni podatnika przed sankcyjną stawką 50% podatku.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Elżbieta Grudzień 19, 2016 o 18:06

Dzień dobry Pani Mecenas! Dobrze, że pisze Pani o tym co będzie zaraz za kilkanaście dni! To mnie bardzo interesuje.

Pozdrawiam i gratuluję bloga!
Elka

Odpowiedz

Małgorzata Gach Grudzień 19, 2016 o 20:42

Bardzo dziękuję. Tematyka ciekawa. Zapraszam do dalszej lektury i wzajemnej wymiany myśli.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: