Po co w ogóle sporządzać dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi? Co mi to daje?

Małgorzata Gach        12 grudnia 2016        Komentarze (0)

To jedno z podstawowych pytań jakie zadają podmioty pozostające w określonych kontaktach z podmiotami powiązanymi.

Odpowiedź na to pytanie jest generalnie dość prosta.

Jeśli zatem:

  • organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali dochód podatnika w wartości wyższej niż dochód zadeklarowany albo strata tego samego podmiotu zostanie określona w wartości niższej niż zadeklarowana – a będzie to związane z dokonaniem transakcji objętej obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (czyli w uproszczeniu dokumentacji wskazującej na rynkowy charakter takiej transakcji)

i jednocześnie

  • podatnik nie przedstawi dokumentacji podatkowej

-to organ podatkowy do różnicy wartości (tj. wartości zadeklarowanej przez podatnika i wartości oszacowanej przez organ podatkowy) może zastosować sankcyjną stawkę podatku wg stawki 50%.

Regulacje prawne są takie same zarówno w zakresie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i w zakresie podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wychodziłoby z tego, że jeśli dokonujesz transakcji (np. zawierasz umowę z podmiotem powiązanym np. ze spółką zależną) to w Twoim interesie leży jak najbardziej formalne sporządzenie dokumentacji podatkowej do tej transakcji.

Jeśli bowiem kiedyś organ przy prowadzeniu postępowania uzna, że ceny zastosowane w kontaktach pomiędzy Tobą a Twoim kontrahentem (podmiotem powiązanym) nie były rynkowe tzn. marża powinna być wyższa, to jeśli co najmniej będziesz w stanie przedstawić dokumentację podatkową dla tej transakcji – to organ ewentualną różnicę wartości opodatkuje stawką zwykłą (np. 19% jeśli reprezentujesz osobę prawną).

Z kolei, jeśli w tym samym układzie nie będziesz dysponować dokumentacją podatkową, różnica wartości może podlegać opodatkowaniu stawką 50%

A 19% to nie to samo co 50%.

Warto zatem trochę wysiłku, aby zminimalizować potencjalne szkody finansowe.

Zaznaczyć oczywiście należy, że brak dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi nie wiąże się z automatu z zastosowaniem stawki 50%. Takie ryzyko występuje wyłącznie wtedy, jeśli organ podatkowy oszacuje dochód podatnika (tj. generalnie przyjmie go w innej wartości niż przyjęta przez podatnika).

Problemu tego nie będzie natomiast, jeśli organ nie zakwestionuje cen zastosowanych przez strony dla danej transakcji. Wtedy brak dokumentacji podatkowej nie będzie rodził żadnych negatywnych skutków prawnych.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: