Rok podatkowy a ceny transferowe

Małgorzata Gach        11 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Jakiś czas temu pisałam o interpelacji poselskiej dotyczącej tego, od kiedy musisz tworzyć dokumentację podatkową na nowych przepisach, jeśli Twój rok podatkowy nie jest taki sam jak rok kalendarzowy.

Dotyczyć to może takich sytuacji, kiedy Twój rok podatkowy to okres np. od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 r.

Obecnie takim tematem zajmował się także Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, który w interpretacji podatkowej z dnia 30 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.48.2017.1.JW – dla takich stanów faktycznych wskazał, że:

  • w przypadku roku podatkowego trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące poprzednio tj. przed dniem 31 grudnia 2016 r.,
  • nowe regulacje, opisane m.in. w e-booku znajdują zastosowanie do dokumentacji podatkowej za kolejny rok podatkowy zaczynający się po dniu 31.12.2016 r. tj. w analizowanym przypadku za rok podatkowy od dnia 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  • w zakresie dokumentacji podatkowej za rok podatkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. brak jest przepisów przewidujących termin do sporządzenia takiej dokumentacji (oczywiście brak tego ustawowego terminu trzeba analizować przy uwzględnieniu obowiązku przedłożenia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy). Tutaj Wnioskodawca uznał, że najbezpieczniej jest aby taka dokumentacja podatkowa została stworzona do czasu złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy kończący się w dniu 30 czerwca 2017 r. Przekazanie dokumentacji podatkowej w ciągu 7 dni, ma natomiast niebagatelne znaczenie podatkowe. Więcej o tym w tym artykule.

Podsumowując te może dość skomplikowane wywody, jest tak, że:

  • jeśli masz rok podatkowy, który jest inny niż kalendarzowy i kończy się on w trakcie roku 2017, to nowe przepisy dotyczące dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi stosujesz dopiero od początku tego roku podatkowego, który zaczął się już w toku roku 2017 – tak jak w analizowanym przypadku od 1 lipca 2017 r.
  • natomiast do dokumentacji podatkowej za okres poprzedni – stosujesz regulacje jakie przewidywały „stare” przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: