Podmioty powiązane – odpowiedź na interpelację poselską

Małgorzata Gach        09 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Jak się okazuje na coraz więcej tematów można uzyskać informację kierując do właściwego ministra interpelację poselską.

Z oczywistych względów 🙂 nie każdy może z tej drogi skorzystać, ale ……..

Ostatnio w temacie cen transferowych natknęłam się na interpelację dotyczącą podmiotów powiązanych. Jako, że celem tego bloga jest także informowanie o różnego typu stanowiskach, to także kilka słów w tym zakresie.

Otóż interpelacja nr 11631 złożona przez posła Bartosza Józwiaka dotyczyła przepisu zgodnie, z którym istnieje powiązanie pomiędzy podmiotami, w przypadku gdy ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

We wniosku o interpelację wskazano, że niejasną – z punktu widzenia regulacji dotyczących podmiotów powiązanych i treści jednej z interpretacji podatkowych tj. interpretacji o sygn. ZD/4061-220/06 – jest sytuacja, w której ten sam podmiot bierze udział w zarządzaniu jednym z podmiotów i jednocześnie posiada udziały w drugim podmiocie.

Jako przykład podano sytuację, w której osoba fizyczna jest prezesem zarządu spółki A posiadając jednocześnie udziały w spółce B.

W odpowiedzi z dnia 4 maja br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski potwierdził, że w przedstawionej sytuacji oba podmioty pozostają podmiotami powiązanymi. Rozstrzygnięto tym samym jednoznacznie zgłoszoną wątpliwość.

Przedstawiciel Ministerstwa podkreślił przy tym że:

„W opisanym przykładzie podmiot zarządzający jednym i posiadający udziały w kolejnym z podmiotów, ma możliwość ustalania lub narzucania tym podmiotom warunków, na które nie zgodziłyby się podmioty niezależne”.

Zatem jeśli zarządzasz jednym z podmiotów, zaś w drugim dysponujesz odpowiednim udziałem kapitałowym (obecnie udział nie mniejszy niż 25% w kapitale zakładowym spółki) – to oba te podmioty będą stanowić podmioty powiązane.

W konsekwencji przy spełnieniu innych jeszcze warunków prawnych (wartość przychodów/kosztów oraz istotność transakcji) konieczne być może sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi dla transakcji i innych zdarzeń, w których uczestniczyły oba te podmioty.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: