Maj 2017

Krótkie podsumowanie kilku miesięcy blogowania :)

Małgorzata Gach        17 maja 2017        Komentarze (0)

Mimo dość niszowego tematu mojego bloga “O cenach transferowych”, który ku mojemu dzisiejszemu zdziwieniu ma już (!) 8 miesięcy, o ile statystyki na blogu nie kłamią – to wychodzi na to, że czasami ktoś go czyta 🙂 To tak żeby się wewnętrznie zmotywować 🙂 i dla podsumowania mojej dotychczasowej aktywności na tym blogu. Jak można […]

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

Małgorzata Gach        07 maja 2017        Komentarze (0)

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych nie zmieniła dotychczasowej zasady obejmowania dokumentacją podatkową także umów spółek niebędących osobami prawnymi. Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wskazał, że za transakcję lub inne zdarzenie mające istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika uznaje się także  “umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników […]