Lipiec 2017

Jak wszystkim wiadomo od 1 stycznia 2017 roku doszło do bardzo istotnej zmiany regulacji prawnych związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Celem zmian miało być m.in. ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych generalnie do większych podmiotów, a zatem takich, których przychody lub koszty w poprzednim roku obrotowym wynosiły co najmniej 2.000.000 Euro. Zaznaczyć jednak trzeba, że obecnie ustawy o […]