Czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej?

Dawno temu, jeszcze na bazie „starych” regulacji dotyczących cen transferowych wytworzyłam wpis na blogu Podatki w spółkach wpis pt. “Ceny transferowe a aporty”. Jak sama nazwa wskazuje chodziło wówczas o wskazanie czy wnoszenie aportów także powinno być traktowane jako „transakcja” – wiążąca się z tworzeniem dokumentacji podatkowej. Wówczas NSA uznał, że i owszem. Dzisiaj tezę tę – już na bazie nowych przepisów potwierdzają także organy podatkowe. Czy aport do spółki powiązanej także wymaga sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
aport do spółki powiązanej

Interpretacja z dnia 17 sierpnia 2017 r. 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO

Wypowiedział się w tym zakresie Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 17 sierpnia 2017 r. 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO.

Interpretacja ta stanowiła odpowiedź na pytanie wnioskodawcy – spółki z o.o. posiadającej inną spółkę powiązaną, czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca spełnia wszystkie limity cen transferowych, planowany aport do spółki powiązanej wynika z jej sytuacji finansowej, zaś cześć wartości wkładu do spółki zostanie ujęta na kapitale zapasowym spółki.

Czy zatem wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz zobligowany do stworzenia dokumentacji transakcji z pomiotami powiązanymi?

Spółka z o.o. będąca wnioskodawcą przyjęła, że aport nie jest transakcją.

Natomiast organ podatkowy uznał, że tak.

Przyjęto w szczególności, że wobec braku definicji legalnej czyli prawnej tego pojęcia w przepisach podatkowych należy wziąć pod uwagę generalnie potoczne/słownikowe  rozumienie tego pojęcia, a jednocześnie uwzględnić cel dla którego tworzy się dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi.

W przypadku tego rodzaju transakcji mamy do czynienia z powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania do wniesienia aportu i jednocześnie należności w postaci akcji/udziałów spółki zależnej, a po stronie spółki zależnej zobowiązania do wydania swoich akcji/udziałów w zamian za należność w postaci otrzymania wkładu pieniężnego/niepieniężnego na kapitał (aportu).

Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład niepieniężny (aport) podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z treścią art. 9a w przypadku przekroczenia progu, o którym mowa w art. 9a ust. 1d tej ustawy.

Zatem także wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz niestety zobowiązany do tworzenia dokumentacji podatkowej.

Problematyczne jest tylko wg mnie jak powinna ona wyglądać, aby fiskus był zadowolony.

Przeczytaj wpis na blogu Podatki w spółkach wpis pt. Ceny transferowe a aporty.

Polecane wpisy