Czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej?

Małgorzata Gach        11 września 2017        Komentarze (0)

Dawno temu, jeszcze na bazie „starych” regulacji dotyczących cen transferowych wytworzyłam wpis na blogu Podatki w spółkach wpis pt. Ceny transferowe a aporty. Jak sama nazwa wskazuje chodziło wówczas o wskazanie czy wnoszenie aportów także powinno być traktowane jako „transakcja” – wiążąca się z tworzeniem dokumentacji podatkowej.

Wówczas NSA uznał, że i owszem.

Dzisiaj tezę tę – już na bazie nowych przepisów potwierdzają także organy podatkowe. Wypowiedział się w tym zakresie Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 17 sierpnia 2017 r. 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO.

Interpretacja ta stanowiła odpowiedź na pytanie wnioskodawcy – spółki z o.o. posiadającej inną spółkę powiązaną, czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca spełnia wszystkie limity cen transferowych, planowany aport do spółki powiązanej wynika z jej sytuacji finansowej, zaś cześć wartości wkładu do spółki zostanie ujęta na kapitale zapasowym spółki.

Czy zatem wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz zobligowany do stworzenia dokumentacji transakcji z pomiotami powiązanymi?

Spółka z o.o. będąca wnioskodawcą przyjęła, że aport nie jest transakcją. Natomiast organ podatkowy uznał, że tak.

Przyjęto w szczególności, że wobec braku definicji legalnej czyli prawnej tego pojęcia w przepisach podatkowych należy wziąć pod uwagę generalnie potoczne/słownikowe  rozumienie tego pojęcia, a jednocześnie uwzględnić cel dla którego tworzy się dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi.

 „W przypadku tego rodzaju transakcji mamy do czynienia z powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania do wniesienia aportu i jednocześnie należności w postaci akcji/udziałów spółki zależnej, a po stronie spółki zależnej zobowiązania do wydania swoich akcji/udziałów w zamian za należność w postaci otrzymania wkładu pieniężnego/niepieniężnego na kapitał (aportu)”.

„Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład niepieniężny (aport) podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z treścią art. 9a w przypadku przekroczenia progu, o którym mowa w art. 9a ust. 1d tej ustawy”.

Zatem także wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz niestety zobowiązany do tworzenia dokumentacji podatkowej.

Problematyczne jest tylko wg mnie jak powinna ona wyglądać, aby fiskus był zadowolony.

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: