Jak liczyć 50.000 EURO? Transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju

Małgorzata Gach        26 czerwca 2017        Komentarze (0)

Jak już była mowa w jednym z wpisów na blogu dokumentacja podatkowa obejmuje transakcje i inne zdarzenia spełniające kryterium istotnego wpływu na wysokość dochodu/straty podatnika.

Przepis mówi w tym zakresie, że za takie transakcje:

“uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro“.

Oczywiście im wyższa wartość przychodów, tym także wyższa wartość transakcji lub innych zdarzeń decydująca o obowiązku dokumentacyjnym. Ale nasz ustawodawca celuje w tworzeniu definicji, które nie wiadomo jak interpretować. I tak też się stało i przy tworzeniu przepisów dotyczących kryterium istotności. Co bowiem znaczy stwierdzenie, że istotna są transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczyła w roku podatkowym kwotę 50.000 Euro.

Temat ten był ostatnio przedmiotem jednej z interpretacji podatkowej.

Stan faktyczny był taki, że spółka uzyskiwała przychody wiążące się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej (o limicie co najmniej 2.000.000 EURO przychodów/kosztów była mowa w jednym z wpisów na blogu), a jednocześnie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi. Niektóre z tych transakcji przekraczały kwotowy próg istotności, zaś inne nie.

Zdaniem podatnika zasadne jest stwierdzenie, że w takim stanie rzeczy każda transakcja powinna być odrębnie analizowana pod kątem kwotowym i jeśli nie przekracza kryterium istotności (określonej wartości) to nie jest objęta obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej. Limit istotności (podstawowy 50.000 EURO) powinien być stosowany w odniesieniu do poszczególnych samodzielnych transakcji oraz do poszczególnych rodzajów innych zdarzeń.

Na to organ podatkowy stwierdził, że nie zgadza się z podatnikiem i wskazał, że:

„We frazie „transakcje lub inne zdarzenie jednego rodzaju” użytej w powyższym przepisie, stwierdzenie „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „innych zdarzeń” jak i do „transakcji”. Oznacza to, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza ww. limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit. Nie ma znaczenia tutaj fakt czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, będące wynikiem podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje mniej istotne, o niewielkich kwotach. Ważny jest tutaj rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju”. (Interpretacja indywidualna z 9 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.116.2017.1.AL – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej).

Innymi słowy zdaniem organu podatkowego powinieneś w swojej firmie zliczać wartość transakcji jednego rodzaju w ciągu roku podatkowego i jeśli wartość ta przekroczy limit istotności musisz pod to sporządzić dokumentację podatkową.

Może i tak jest ale zaraz pojawia się kluczowe pytanie co to są transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju.  Ale o tym w którymś z kolejnych wpisów na blogu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: