Czy wiesz, że od przyszłego roku organ podatkowy może Cię zmusić do sporządzenia dokumentacji podatkowej?

Jakby to wynikało z poprzednich wpisów na blogu, po 1 stycznia 2017 r. (zresztą teraz też) sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczy podmiotów powiązanych przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, a w szczególności limitów wartościowych transakcji lub innych zdarzeń.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Zmiany w cenach transferowych, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
sporządzenie dokumentacji podatkowej

 

Ale po 1 stycznia 2017 r. pojawi się tutaj pewien news.  Na czym polega ta nowość??


Czytaj także artykuł pt. Co z powiązaniami kapitałowymi po 1 stycznia 2017 r.? Nowa wielkość udziału w kapitale


Otóż organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów wynikających z przepisów prawa, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń.

Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Czyli nawet jeśli Twoja firma pozostaje w kontaktach z podmiotami z Tobą powiązanymi, ale wartość łączna transakcji nie przekroczyła w roku podatkowym progu istotności, tj. co najmniej kwoty 50 000 euro (o tym progu pisałam w np. w poprzednim wpisie), to i tak organ może przyjść i zażądać zrobienia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi ad hoc.


Przeczytaj także artykuł pt. 5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017


Transakcje z podmiotami powiązanymi – uprawnienie organów podatkowych

Organ musi się w tym zakresie powołać na prawdopodobieństwo, że wartość transakcji była ustalana tak, żeby próg wartościowy nie był przekroczony i tym samym nie trzeba było tworzyć tej dokumentacji.

Nie wiadomo przy tym jak to prawdopodobieństwo będzie ustalane i jakie okoliczności mogą być tutaj brane pod uwagę. Zasygnalizować w tym miejscu należy tylko, że np. przepis o limitach wartości mówi o transakcjach lub zdarzeniach jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza określone progi. Samo to sformułowanie – skoro brak jest definicji legalnej – już może rodzić rozbieżności w podejściu podatnika i organu podatkowego do obowiązku dokumentacyjnego.

Przepis mówi przy tym także, że organ podatkowy kieruje do podatnika żądanie. Jest to “żądanie”, a nie formalne postanowienie czy decyzja.

Podatnikowi pozostanie zatem zastosować się do tego żądania na czas, a nie wnosić środki zaskarżenia.

 

Polecane wpisy