Rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy a ceny transferowe

Dziś szukając czegoś w internecie natknęłam się na interpelację poselską (interpelacja nr 8498 z dnia 16.12.2016 r.) w temacie cen transferowych i stosowania nowych przepisów, w tych podmiotach gdzie rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Zmiany w cenach transferowych, | Data: . Tagi: , , ,
rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy

Innymi słowy i prościej – co zrobić jeśli jesteś właścicielem np. spółki z o.o., która ma rok podatkowy np. od 1 kwietnia do 31 marca i jednocześnie Twoja spółka realizuje stale jakąś umowę z podmiotem powiązanym.

Pojawia się w takiej sytuacji kilka pytań bardziej szczegółowej natury:

  • od kiedy powinieneś w takim układzie stosować nowe przepisy dotyczące cen transferowych: czy od 1 stycznia 2017 r., czy też od 1 kwietnia 2017 r.?
  • A jeśli nowe przepisy zastosujesz od 1 kwietnia 2017, to jakie przepisy powinieneś stosować od 31.12.2016 do 31.03.2017 r.?

Jedna z posłanek p. Izabela Leszczyna zadała Ministrowi Finansów następujące pytanie:

czy, zdaniem Pana Ministra właściwe jest stwierdzenie, że w przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, dokumentację podatkową transakcji (lub innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r., sporządza się zgodnie z nowymi przepisami począwszy od nowego roku podatkowego podatnika, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, od 1 lutego 2017 r.), a jednocześnie dokumentację podatkową tych transakcji (lub innych zdarzeń) za okres pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a dniem, w którym rozpoczyna się nowy rok podatkowy (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, pomiędzy 1 a 31 stycznia 2017 r.) sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami”?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Gruza, który odpowiadał na tę interpelację potwierdził ww. stanowisko.

Mówiąc zatem po ludzku, jeśli Twoja firma ma inny rok podatkowy niż kalendarzowy, to nowe regulacje dotyczące cen transferowych zaczynasz stosować począwszy od tego roku podatkowego, który zaczyna po dniu 31 grudnia 2016 r.

Czyli w podanym przypadku od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. stosujesz przepisy obowiązujące do tej pory, zaś nowe przepisy (opisane ogólnie w artykule pt. 5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017) dopiero od 1.04.2017 r.

Mam nadzieję, że w tym temacie  zatem wszystko jasne?

 

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.