Sumowanie wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – jak powinno wyglądać?

Temat sumowania wartości transakcji lub innych zdarzeń jest tematem bardzo istotnym, warunkuje bowiem to kto i w jakich warunkach powinien tworzyć dokumentację podatkową.