Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych nie zmieniła dotychczasowej zasady obejmowania dokumentacją podatkową także umów spółek niebędących osobami prawnymi. Umowa spółki osobowej także w pewnych przypadkach może pociągać za sobą obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Obecne przepisy nie są jednak w tym zakresie jednoznaczne.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
umowa spółki osobowej

Umowa spółki osobowej także jako transakcja lub inne zdarzenie

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wskazał, że za transakcję lub inne zdarzenie mające istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika uznaje się także

umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro (…).

Teoretycznie zatem, jeśli podpisałeś umowę spółki nie będącej osobą prawną – mowa tutaj o spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komandytowych – gdzie wartość wkładów przekroczyła 50.000 Euro (ponad 220.000 zł) – to powinna być pod to sporządzona dokumentacja podatkowa.

Redakcja przepisu jest jednak dość niejednoznaczna

Może tutaj powstać przede wszystkim wątpliwość, czy wystarczy tylko, że wartość wkładów do takiej spółki została ustalona na wartość powyżej 50.000 Euro, czy też konieczne jest jeszcze spełnienie przez podatnika wymogu 2.000.000 Euro przychodów lub kosztów za poprzedni rok obrotowy.

O tych 2.000.000 Euro możesz przeczytać w poprzednim moim wpisie pt. 2.000.000 Euro przychodów lub kosztów – kilka wątpliwości.

Trzeba  jeszcze poczekać na stanowisko organów podatkowych

Trzeba zatem jeszcze poczekać na stanowisko organów podatkowych w tym zakresie, choć jak należy się spodziewać będzie ono pewnie szło w kierunku rozszerzenia ww. obowiązku na jak największą liczbę podatników.

Zatem ważna może być w tym przypadku wartość wkładów do spółki osobowej, z pominięciem wyników finansowych podmiotu.

Oczywiście interwencja ustawodawcy mogłaby rozwiać te wątpliwości, ale póki co nic nie wiadomo na temat ewentualnej zmiany czy doprecyzowania tego przepisu.

 

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.