“Transakcja” a dokumentacja podatkowa do 31.12.2016 r.

Małgorzata Gach        05 lutego 2017        Komentarze (0)

Dzisiaj może trochę historii. Do 31 grudnia 2016 r. przepisy podatkowe przewidywały, że dokumentacja podatkowa obejmuje „transakcje” pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ustawodawca jednakże ani w samym ustawach, ani też w rozporządzeniach wykonawczych nie pokwapił się wskazać co rozumie się przez to pojęcie. Brak było (zresztą dziś też tego nie ma) definicji legalnej – ustawowej tego pojęcia.

Skutki tego były do przewidzenia. A mianowicie wszyscy zaczęli się doktoryzować nad tym co to jest “transakcja”? Robiły to i organy podatkowe, i sądy administracyjne. Efekty były wiadome – interpretacji i podejść do tematu była cała mnogość.

Generalnie przeważała zasada, że pojęcie „transakcja” powinno być interpretowane językowo (praktycznie zgodnie z definicją ze Słownika języka polskiego).

Zatem z transakcją powinniśmy mieć do czynienia wtedy, kiedy dochodzi do wymiany dóbr czy usług, w stosunku do których następuje określenie takich warunków jak cena, termin dostawy itd. Czasami interpretowano to jeszcze węziej wskazując, że dokumentacja powinna być stosowana generalnie do operacji handlowych dotyczących kupna lub sprzedaży towarów lub usług.

To z kolei powodowało, że nie wiadomo było, czy innego typu operacje np. darowizny, aporty, zwolnienie z długu powinny być traktowane jako objęte tymi obowiązkami.

W zakresie aportów pojawiło się stanowisko NSA zgodnie, z którym aport taki podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu nawet, jeśli nie skutkuje on powstaniem po stronie wnoszącego wkład przychodu do opodatkowania (tak NSA w wyroku z dna 8.03.2016 r. II FSK 4000/130). Tutaj zatem dokumentację podatkową musisz posiadać.

W zakresie natomiast operacji polegających na umorzeniu udziałów, w przypadku darowizn, czy też zwolnienia z długu uznawano, że operacje te nie spełniają określonych wymogów. W związku z tym zgodnie z dominującą linią orzeczniczą do 31.12.2016 r. ww. operacje nie podlegały obowiązkom dokumentacyjnym.

Jeśli zatem Twoja firma dokonywała przed 1.01.2017 r. pewnych może mniej typowych operacji gospodarczych niż sprzedaż towarów czy świadczenie usług to niestety także musisz się zastanowić czy operacje te nie wymagały wówczas stworzenia dokumentacji podatkowej. Jeśli obowiązek taki istniał, a Ty dokumentacji takiej nie posiadasz, warto byłoby braki te uzupełnić :).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: