Pożyczka a ceny transferowe – czego dotyczą limity?

Wiadomo, że podmioty powiązane mogą dokonywać pomiędzy sobą szeregu czynności, w ty m.in. udzielać pożyczek. Pożyczka a ceny transferowe – o co chodzi.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , ,
pożyczka a ceny transferowe

Wartość rynkowa odsetek należnych

Bezdyskusyjne jest, że wartość odsetek należnych pożyczkobiorcy w każdym przypadku, nie tylko przy transakcjach z podmiotami powiązanymi powinna mieć wartość rynkową.

Z drugiej strony zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki dokumentacyjne dotyczą transakcji i innych zdarzeń spełniających kryterium istotnego wpływu na wysokość dochodu/straty podatnika. Ten istotny wpływ to z kolei magiczne 50.000 Euro i więcej (zależnie od przychodów).


Więcej na ten temat w e-booku pt. Ceny transferowe. Nowe regulacje od 2017 r.


Limity

Zatem jeśli zawierasz np. umowę pożyczki z Twoim podmiotem powiązanym to czy ważna będzie wartość kapitału pożyczki np. równowartość 200.000 Euro, czy też istotne będzie łączna wartość odsetek za korzystanie z pożyczonego kapitału.

Skoro przepis odnosi się do transakcji lub zdarzeń mających wpływ na wysokość dochodu/straty podatnika to na logikę limit powinien się odnosić generalnie do wartości odsetek (oprocentowania udzielonej pożyczki).

Kapitał pożyczki sam z siebie nie jest przecież ani kosztem, ani przychodem.

Tylko odsetki od kapitału czy też inne należności bankowe (prowizja itp.) mają realny wpływ na kształtowanie się dochodu lub straty podatnika.

Odpowiednio wysokie wartości odsetek do zapłaty zwiększą koszty pożyczkobiorcy, a jednocześnie będą stanowić przychody pożyczkodawcy.

Orzeczenie WSA

Trzeba jednak zauważyć, że wyraźnej, przesądzającej wszelkie wątpliwości regulacji w tych zakresach nie ma. Natomiast jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów tematem zbliżonym zajmował się WSA w Warszawie. W orzeczeniu już prawomocnym z dnia 5.04.2017 r. sygn. III SA/Wa 1142/16 Sąd ten wskazał,  że:

Sąd stwierdza, że organ zajął prawidłowe stanowisko przyjmując, że ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p., w kontekście treści art. 9a ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.p., należy wziąć pod uwagę łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej pożyczki. (…)

Wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki są co do zasady odsetki. Zauważenia jednak wymaga, że w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., ustawodawca odwołał się do “łącznej kwoty (lub jej równowartość) wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwoty wymagalnych w roku podatkowym świadczeń”, nie chodzi więc w tym przepisie o samo wynagrodzenie.

Wartość odsetek i wartość kapitału pożyczki

Zatem nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe, że nie chodzi tutaj bynajmniej tylko o wartość odsetek lecz także o wartość kapitału pożyczki.

To już nieco mogłoby skomplikować Twoją sytuację o ile korzystasz lub udzieliłeś podmiotowi powiązanemu pożyczki o wartości wyższej niż limity z ustawy.

 

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.