Kolejne ogólne interpretacje podatkowe – m.in. aktualizacja dokumentacji podatkowej

W ostatnim czasie nastąpił nieoczekiwany wysyp interpretacji ogólnych Ministra Finansów w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , ,
aktualizacja dokumentacji podatkowej

Aktualizacja dokumentacji podatkowej – interpretacje

O jednej z nich pisałam we wpisie pt. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych.

Niedawno okazały się kolejne dwie tj. interpretacja z dnia 26 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.5.2018 oraz interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.6.2018.

Z interpretacji tych dowiesz się, że:

  • Dla ustalenia obowiązku tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi a dotyczących zagranicznego zakładu przedsiębiorcy działającego na terenie RP – limity wartościowe (2.000.000 Euro przychodów lub kosztów, kryterium istotności od 50.000 Euro) – konieczne jest zbadanie ww. limitów bezpośrednio jedynie dla zagranicznego zakładu prowadzącego działalność na terenie RP. Wartość przychodów lub kosztów całego przedsiębiorcy zagranicznego nie ma tutaj znaczenia prawnego.
  • Nadto obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W przypadku dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Ciebie za jeden rok, która dotyczyć będzie umów kontynuowanych w latach kolejnych – dokumentacja ta musi podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.
  • Zatem np. tworząc dokumentację podatkową np. dla umów pożyczek, kredytów, emisji obligacji, gwarancji, czy poręczeń (które mają zwykle charakter wieloletni) będziesz zobligowany do jej corocznego przeglądu i aktualizacji (np.  w przypadku przedłużenia terminu zwrotu, udzielenia kolejnej transzy finansowania itp.)
  • Minister Finansów stwierdził także, że nawet gdyby w wyniku przeglądu ww. dokumentacji nie nastąpiła żadna istotna zmiana, to i tak podatnik zobligowany jest do aktualizacji dokumentacji.

Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika.

  • Bardzo ważną kwestią na którą zwrócił uwagę Minister, a która mogła budzić wątpliwości jest okoliczność, że:

Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.