Czy interpretacje podatkowe będą Cię jeszcze chronić po 1.01.2017 r.? Oto jest pytanie..

Dzisiaj o czymś co nie dotyczy wprost cen transferowych, ale wiąże się z ulubionymi przeze mnie podatkami. I tak w ostatnim okresie czasy dużo się dzieje, jeśli chodzi o interpretacje podatkowe. Dla przypomnienia jedną z podstawowych cech indywidualnych interpretacji podatkowych jest ich walor ochronny.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Inne tematy podatkowe, | Data: . Tagi: , , , , , ,
interpretacje podatkowe po 1 stycznia 2017 r.

Oczywiście najbardziej “opłacalne podatkowo” było zawsze występowanie o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie stanu przyszłego, tj. zanim podatnik uskutecznił działanie, co do którego wystąpił z zapytaniem do organu podatkowego.

Uzyskana w takich warunkach interpretacja podatkowa zapewniała – w przypadku późniejszego postępowania podatkowego i przyjęcia przez organ odmiennego stanowiska – uwolnienie się przez podatnika od zarzutów w ramach postępowania karnoskarbowego czy odsetek od zaległości podatkowych. Oczywiście najważniejszym efektem było zwolnienie od zapłaty podatku, zatem podatnik w takiej sytuacji mógł się czuć w miarę bezpiecznie.

Pierwsze osłabienie mocy ochronnej interpretacji podatkowych zostało wprowadzone wraz z wejściem w życie klauzuli unikania opodatkowania, tj. od dnia 15 lipca 2016 r.

Wprowadzona wówczas regulacja art. 14na Ordynacji podatkowej skutkować miała przyjęciem, że podatnik, który unika opodatkowania nie powinien korzystać z ochrony prawnej jaką zapewnia indywidualna interpretacja podatkowa. Regulacje te miały działać ze skutkiem “do przodu”.

Zatem o ile stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej będą stanowiły element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w związku z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub stwierdzeniem nadużycia prawa w rozumieniu w art. 5 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, to ochrona przewidziana w przepisach Ordynacji podatkowej zostanie wyłączona.

W kolejnym kroku przy ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych ustawodawca od 1 stycznia 2017 r. wprowadził przepis, w którym wskazał, że:

ochrona interpretacji indywidualnej zostaje wyłączona także w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (bez żadnego ograniczenia czasowego), “jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r”.

W konsekwencji takiego brzmienia przepisu organ podatkowy może tak czy inaczej stwierdzić, że działanie podatnika było nakierowane na unikanie opodatkowania czyli uzyskanie korzyści podatkowej – mimo, iż podatnik w przeszłości wystąpił dla zabezpieczenia swojej sytuacji podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

I taką indywidualną interpretację po swojej myśli uzyskał, a następnie w oparciu o nią podjął określone decyzje gospodarcze i biznesowe, których skutki podatkowe mogą wystąpić także po 1 stycznia 2017 r.

Niezależnie przy tym od celów, jakie ustawodawca zamierzał w ten sposób osiągnąć, nowelizacja ta wprowadza zamęt i niewątpliwie nie wpływa na pozytywnie na pewność prawa i bezpieczeństwo podatkowe. I to zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Bo czy ochrona zapewniana przez indywidualne interpretacje podatkowe dalej istnieje? Wątpliwe…

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.