Podatkowa grupa kapitałowa a dokumentacja podatkowa

Dokumentacja cen transferowych ma generalnie za zadanie wykazanie, że warunki cenowe ustalone przez podmioty powiązane były rynkowe, zatem dana transakcja powoduje takie same skutki podatkowe jak transakcja pomiędzy podmiotami nie pozostającymi ze sobą w takich związkach. Podatkowa grupa kapitałowa – a dokładniej operacje pomiędzy podmiotami tworzącymi taką grupę nie są jednak objęte obowiązkami w zakresie cen transferowych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Informacje ogólne, Podmioty powiązane, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
podatkowa grupa kapitałowa

Powiązania kapitałowe

Jednym z podstawowych powiązań na jakie zwracałam uwagę były powiązania kapitałowe.

Była o tym mowa m.in. w artykule pt. Co z powiązaniami kapitałowymi po 1 stycznia 2017 r.? Nowa wielkość udziału w kapitale oraz w poradniku mojego autorstwa o rodzajach powiązań pomiędzy podmiotami, i ich wpływie na obowiązki sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi pt. Podmioty powiązane.

Są jednak takie podmioty, które pomimo istniejących powiązań kapitałowych i praktycznie dowolnego kształtowania warunków transakcyjnych w ogóle nie podpadają pod obowiązek tworzenia cen transferowych.

Podatkowe grupy kapitałowe

Chodzi tutaj o nadal stosunkowo rzadko spotykane w RP podatkowe grupy kapitałowe, a dokładniej o świadczenia/transakcje pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Generalnie podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć spółki z o.o. i akcyjne, gdzie jedna ze spółek stanowi podmiot dominujący mający określony udział w kapitale spółki lub spółek zależnych.

Dodatkowo spełnione być muszą pewne dodatkowe warunki opisane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (wysokość kapitału zakładowego, brak zaległości podatkowych czy określony udział przychodu w dochodach), zaś umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat oraz zgłoszona do urzędu skarbowego.

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych taka podatkowa grupa kapitałowa jest odrębnym podatnikiem, co oznacza, że gdybyś miał taką grupę kapitałową to:

  • tylko ona płaci podatek dochodowy, podatku nie płacą poszczególne spółki, które wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej,
  • podatek dochodowy liczony jest od łącznych dochodów uczestników podatkowej grupy kapitałowej, a zatem rozliczenia pomiędzy spółkami – członkami podatkowej grupy kapitałowej tworzą przychody i koszty uwzględniane przy ustalaniu jednej podstawy opodatkowania.

Zatem skoro w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – członkowie takiej grupy płacą tylko jeden podatek dochodowy będący sumą danych podatkowych spółek tworzących Grupę – to warunki finansowe z umów zawieranych przez poszczególne podmioty z Grupy nie mają większego znaczenia na ustalenia łącznej wartości podatku.

W tym przypadku generalnie nawet nierynkowy charakter transakcji pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową nie prowadzi do osiągnięcia przez dany podmiot korzyści podatkowych, np. związanych z ujawnieniem się straty podatkowej.

Zatem jeśli chciałbyś uniknąć tworzenia dokumentacji podatkowej dla spółek powiązanych kapitałowo to możliwym instrumentem pozostaje utworzenie podatkowej grupy kapitałowej.

Szkoda tylko, że warunki dla stworzenia takiej podatkowej grupy kapitałowej są tak bardzo ostre, co ogranicza praktyczne ich zastosowanie. No ale taka niestety już wola naszego ustawodawcy :).

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.