Czy sporządzając dokumentację podatkową za rok 2016, jesteś automatycznie zobowiązany do jej sporządzenia za rok 2017?

Jak wszystkim wiadomo od 1 stycznia 2017 roku doszło do bardzo istotnej zmiany regulacji prawnych związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Dokumentacja podatkowa za rok 2017 – czy sporządzając taką dokumentację za 2016 r. musisz z automatu tworzyć ją za rok 2017?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , ,
dokumentacja podatkowa za rok 2017

Jaki był cel zmian

Celem zmian miało być m.in. ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych generalnie do większych podmiotów, a zatem takich, których przychody lub koszty w poprzednim roku obrotowym wynosiły co najmniej 2.000.000 Euro.

Jak jest obecnie

Zaznaczyć jednak trzeba, że obecnie ustawy o podatkach dochodowych przewidują, zasadę zgodnie z którą:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Innymi słowy, jeśli za dany rok podatkowy byłeś zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi ponieważ spełniłeś wymogi prawne, tj. dotyczące w szczególności wartości przychodów lub kosztów oraz istotności transakcji – to będziesz zobowiązany do sporządzenia takiej dokumentacji także za rok kolejny. I to nawet wówczas jeśli już nie będziesz spełniał wymogów ustawowych.

W przepisach ustaw o podatkach dochodowych ustawodawca nie uregulował jednak sytuacji tych podmiotów, które na podstawie starych przepisów zobowiązane były do sporządzania dokumentacji podatkowej za rok 2016.

Dokumentacja podatkowa za rok 2017 tak czy nie?

Pojawiło się w związku z tym pytanie czy podmioty te powinny i za rok 2017 – niezależnie od spełniania wymogów wynikających z przepisów – taką dokumentację tworzyć.

Ministerstwo Finansów odniosło się do tego tematu udzielając odpowiedzi na interpretację poselską z dnia 21.04.2017 r. nr 11921. Wynika z niej, że:

Podatnik, który sporządzał dokumentację za rok 2016 r., a który w nowym brzmieniu przepisów nie spełnia zarówno przesłanki wskazanej w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (jego przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w 2016 r. nie przekroczyły równowartości 2 mln euro), jak i żadnej innej z przesłanek wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop, nie jest zobowiązany do jej sporządzenia za rok 2017.

Krótko i na temat

Mówiąc prosto – nawet jeśli za rok 2016 byłeś zobowiązany do tworzenia dokumentacji podatkowej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, to – o ile nie będziesz spełniał nowych wymogów prawnych – nie będziesz zobowiązany do jej sporządzania za rok 2017.

 

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.