5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017

Małgorzata Gach        19 listopada 2016        2 komentarze

Jak już wskazywałam w moim poprzednim wpisie od 1 stycznia 2017 r. czeka nas dużo zmian w cenach transferowych.

Dzisiaj w telegraficznym skrócie kilka najważniejszych informacji:

  • dokumentacja podatkowa dla podatników, których przychody lub koszty ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2.000.000 Euro.

Dokumentacja podatkowa obejmie zatem podmioty odpowiednio większe, zmiana przepisu zmierzać ma generalnie do ograniczenia liczby podmiotów zobowiązanych do tworzenia takiej dokumentacji.

Zmiana taka, o ile Twoja firma jest mniejsza i nie spełnia warunku wartościowego – może być więc dla Ciebie korzystna.

  • dokumentacja podatkowa ma dotyczyć transakcji z podmiotami powiązanymi ale także “innych zdarzeń”

Dotychczas ze względu na brak definicji legalnej istniały rozbieżności dokumentacja podatkowa obejmuje np. darowizny, aporty czy zbycie udziałów w spółce w celu umorzenia.

Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym również “innych zdarzeń” znacznie rozszerza zakres dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

  • dokumentacja podatkowa obejmować będzie transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekraczać będzie w roku podatkowym równowartość 50.000 EURO

Dotychczas obowiązek dokumentacyjny obejmował transakcje, w których łączna kwota świadczenia wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekroczyła określone w ustawach wartości progowe np. w przypadku świadczenia usług czy udostępniania wartości niematerialnych i prawnych był to próg 30.000 EURO.

Obecnie to wartość 50.000 EURO będzie decydować o transakcji mającej istotny wpływ na wartość dochodu (straty) podatnika. Zaznaczyć jednak trzeba, że im wyższe przychody osiągać będzie Twoja firma, to graniczna wartość transakcji także będzie podlegała podwyższeniu.

  • wprowadzenie trójstopniowej dokumentacji podatkowej

Dotychczas dokumentacja podatkowa była jedna, niezależna od wielkości podmiotów zobowiązanych do jej tworzenia.

Po zmianie zależnie od wartości przychodów lub kosztów podatnicy będą zobligowani do tworzenia: dokumentacji na poziomie lokalnym (local file), dokumentacji grupowej (master file), raportowania według krajów (country-by-country reporting). Do tego co trzy lata będzie konieczna analiza porównawcza (benchmarking study).

  • obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej do daty złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy

Dotychczas przepisy nie wprowadzały wymogu sporządzania dokumentacji podatkowej na określoną datę. Ważne było tylko to, aby dokumentacja została dostarczona do organu podatkowego na jego żądanie w terminie 7 dni.

Po zmianie przepisów nie będzie już tak dobrze, ponieważ dokumentacja będzie musiała zostać sporządzona do daty złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. W standardowych sytuacjach termin ten to 31 marca kolejnego roku.

Co gorsza konieczne będzie dołączenie do tego zeznania podpisanego przez zarząd oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w ustawowym terminie. Sprawa staje się zatem coraz bardziej poważna.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Czerwiec 9, 2017 o 11:27

Witam! Na wstępie pochwalę Pani bloga, jest napisany w bardzo przejrzysty i czytelny sposób. Pozwolił mi na usystematyzowanie tak trudnego tematu jakim są transakcje pomiędzy pomiotami powiązanymi. Mam jednak pewną wątpliwość co do określenia “transakcji”. Ważne przy analizie istotności wpływu na wartość dochodu /straty/ podatnika. Czy rozpatrujemy w skali roku, czy pojedynczej transakcji? Pozdrawiam Aga B.

Odpowiedz

Małgorzata Gach Czerwiec 26, 2017 o 18:38

Dziękuję za tak serdeczne słowa pod adresem bloga. W dzisiejszym wpisie informacja jak do tematu istotności przy “transakcjach” podchodzą organy podatkowe. Wnioski nie są dla podatników niestety zbyt pozytywne 🙁 Zobaczymy jednak jak sytuacja będzie się kształtować w przyszłości pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: